Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Boodschappenlijstje

Op uitnodiging van het ArchitectuurCentrum Eindhoven cureer ik dit seizoen een lezingenserie getiteld Gezonde Verdichting. Gedurende vijf avonden nodigen we gastsprekers uit om te reflecteren op de toekomst van de stad. In een poging iets zinnigs te vertellen over de inzichten die onze lezingenserie en het onderzoek van al die anderen oplevert, begon ik aan een lijst met prioriteiten. De lijst zou de kapstok worden voor deze column. Maar algauw begon mijn lijst over gezonde verdichting te lijken op lijsten die voortkomen uit gedachten over de inclusieve stad, de rechtvaardige stad, de superdiverse stad. Leiden al die thema’s misschien tot dezelfde urgenties? Zijn dat misschien gewoon de urgenties van onze tijd?

Soms eindigt het schrijven van een artikel op een heel andere plek dan waar het begint. Al schrijvend merkte ik dat mijn lijst een uitdaging op zichzelf werd. Want hoe langer hij werd, hoe meer ik de kracht zag in de lengte ervan. Dat eeuwige terugbrengen van complexe vraagstukken naar drie hoofdzaken leidt tot algemeenheden waar je soms niets concreets meer mee kunt. Daarom voor een keer geen genuanceerde column, geen argumenten tegen elkaar afgewogen en gesmeed tot een samenhangend verhaal. Maar een boodschappenlijstje. Om het belang, maar wellicht tegelijkertijd ook de absurditeit van ons eindeloze engagement expliciet te maken. Deze methode is enigszins in de geest van de lijst die architectuurcriticus Michael Sorkin in 2018 maakte, getiteld 250 things an architect should know. Hij maakt een opsomming van urgenties voor architecten, associatief en vrij opgeschreven, abstract en concreet door elkaar, even scherp en inspirerend als ironisch en zelfkritisch. Zelf ben ik tot 100 gekomen, het is moeilijker dan je denkt. Aan de volgorde heb ik – expres – niet meer gesleuteld. Want het gaat juist om de associatieve werking, de écriture automatique, het zo ontstane gedicht. Ik daag je uit om samen de lijst aan te vullen tot 250. 

 1. Meer sociale woningen
 2. Meer groen
 3. Minder auto’s
 4. Andere rekenmodellen
 5. Meer buurthuizen
 6. Meer bibliotheken
 7. Nieuwe woonplattegronden
 8. Meer regie vanuit de overheid
 9. Minder marktwerking
 10. Meer budget voor scholenbouw
 11. Meer zorgwoningen
 12. Meer zorgverlof
 13. Minder snelwegen
 14. Meer hoogwaardig OV
 15. Betere aansluiting van de grensregio’s
 16. Meer inspraak
 17. Minder inspraak
 18. Meer ontwerpvrijheid
 19. Beter opdrachtgeverschap
 20. Degrowth
 21. Natuurinclusief bouwen
 22. Klimaatadaptief bouwen
 23. Superdivers bouwen
 24. Betere asielopvang
 25. Off-the-grid
 26. Passief bouwen
 27. Meer grote woningen
 28. Minder grote woningen
 29. Verdichten zonder verdunnen
 30. Transformatie zonder sloop
 31. Betonstop
 32. Circulair bouwen
 33. Circulair slopen
 34. Rotterdam Airport opheffen
 35. Schiphol verkleinen
 36. Alle daken groen
 37. Meer maatschappelijk vastgoed
 38. Minder tenders
 39. Meer open oproepen
 40. Aardbevingsbestendige architectuur
 41. Meer debat over ruimtelijke ordening
 42. Meer belasting op bezit
 43. Minder belasting op arbeid
 44. Meer kleurgebruik
 45. Lokale materialen
 46. Brede welvaart
 47. Klimaatrechtvaardigheid
 48. Recht op schone lucht
 49. Recht op schoonheid
 50. Rotterdamse waterbus terugbrengen
 51. Lelylijn aanleggen
 52. Noord-Oost-Groningen compenseren
 53. Zuid-Limburg compenseren
 54. Bouwen met hout
 55. Bouwen voor de buurt
 56. Bouwen met een positieve footprint
 57. Meer wooncoöperaties
 58. Langere exploitatietermijnen
 59. Flexibel bouwen
 60. Minder flexwoningen
 61. Fietsstraten
 62. Meer deelmobiliteit
 63. Geen deelstepjes op straat
 64. Bijencorridors
 65. Extensief maaien
 66. Groene gevels
 67. Geen groene gevels
 68. Minder gronduitgifte
 69. Geen particulier grondbezit
 70. Broadacre City
 71. Meer gebiedsvisies
 72. Minder projectenstedenbouw
 73. Meer vrouwen in architectuur
 74. Meer vrouwen in politiek
 75. Gratis kinderopvang
 76. Schoolpleinen met dubbelgebruik
 77. Geen snackbars naast scholen
 78. Ouderdomsvriendelijke steden
 79. Meer bankjes op straat
 80. Meer fonteinen
 81. Generieke openbare ruimtes
 82. Specifieke openbare ruimtes
 83. 15-minutenstad
 84. Groene boulevards
 85. Meer tussenruimte
 86. Meer arcades
 87. Overmaat
 88. Meer verdiepingshoogte
 89. Zelfbouw
 90. Open structuren
 91. Meer voordeuren
 92. Bouwen voor twee eeuwen
 93. Mens-vrije ruimtes
 94. Post-antropoceen
 95. Post-postkapitalisme
 96. Gratis wifi
 97. Minder buitenlandse beleggers
 98. Meer autonome architectuur
 99. Minder voorspelbare lijstjes
 100. Meer stilte in de stad

Afbeelding: Marcin Bialas – Infinite Stairs